Om (et dikt)

Om du kunne høre løvet synge

de fremmede,

velkjente ord som menn elsker å frykte

Om du kunne se skyene smelte

og himmelens kunnskap regne over deg

Om du kunne dyrke i den regnvåte jorden

og fø alle menn som streber etter sin sannhet

Om versene ville fylle vinden i dets stormkast

slik at trygghet stod igjen

som masten i hver enkelt sjel

-SGD

Please share your comments, views, opinions!:-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s